Registrácia
 
Uloženie príspevku

OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Vitajte na našej stránke
Úvod

::: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva :::
::: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky :::
::: Ústav informatiky SAV BRATISLAVA
::: Slovenská akustická spoločnosť :::

Vás pozývajú na 11. ročník konferencie

"Hodnotenie kvality prostredia"

ktorá sa uskutoční v dňoch

!!! 3. - 5. novembra 2020 !!!

v kongresovom centre SAV Academia, Stará Lesná

Konferencia sa koná pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.


UPOZORNENIE: Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku, a zároveň si ubytovanie riešia účastníci vo vlastnej réžii v nami doporučených ubytovacích zariadeniach. Nezabudnite si zavčasu rezervovať ubytovanie podľa Vašich preferencií a požiadaviek!

Vzhľadom na súčasnú situáciu Vás prosíme o čo najskoršiu registráciu na konferenciu. Vložné prosíme uhrádzať až v septembri. V prípade nekonania konferencie z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie Vám bude vložné v plnej miere vrátené.


Do pozornosti dávame:

Medzilaboratórne porovnávacie merania

ktoré sa uskutočňujú pravidelne každý rok v marci a v októbri.

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky