Registrácia
 
Uloženie príspevku

OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Garanti a výbory

Odborný garant konferencie
 
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Park Komenského 5
042 00 Košice


Organizačný garant
 
Ing. Anna YEHOROVA  

Vedecký výbor
 
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH SjF, TU v Košiciach
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA UVZSR, Bratislava
prof. Ing. Jozef HRAŠKA, PhD. SvF, STU v Bratislave
doc. MUDr. Ľubomír LEGÁTH, PhD. LF, UPJŠ Košice
Ing. Milan RUSKO, PhD. ÚI SAV, Bratislava
Ing. Milan KAMENICKÝ Euroakustik, Bratislava

Organizačný výbor
 
Ing. Anna YEHOROVA
Ing. Miriama PIŇOSOVÁ, PhD.
Ing. Marek MORAVEC, PhD.
Ing. Beata BENČOVÁ, PhD. - externý člen

 

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky