Registrácia
 
Uloženie príspevku

OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Garanti a výbory

Odborný garant konferencie
 
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Park Komenského 5
042 00 Košice


Organizačný garant
 
Ing. Beata HRICOVÁ, PhD.  

Vedecký výbor
 
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František TREBUŇA, PhD. SjF, TU v Košiciach
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA UVZSR, Bratislava
prof. Ing. Jozef HRAŠKA, PhD. SvF, STU v Bratislave
doc. MUDr. Ľubomír LEGÁTH, PhD. LF, UPJŠ Košice
RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. SSŽP
Ing. Milan RUSKO, PhD. ÚI SAV, Bratislava
Ing. Milan KAMENICKÝ Euroakustik, Bratislava

Organizačný výbor
 
Ing. Beata HRICOVÁ, PhD.
Ing. Marek MORAVEC, PhD.
Ing. Miriama PIŇOSOVÁ, PhD.

 

 
 
Sponzori
 
 
Ponuka
 
 
Užitočné linky