Registrácia
 
Uloženie príspevku

OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Poplatky

Účastnícky poplatok ** Poplatky * [€]
do 30.9.2018
Poplatky * [€]
po 30.9.2018
6.-8. november 2018
7.-8. november 2018 6.-8. november 2018 7.-8. november 2018

Účastníci

95 80 120 110

* Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
** V cene účastníckeho poplatku je zarátané občerstvenie a mimoriadne číslo časopisu "Fyzikálne faktory prostredia" (ISSN 1338-3922), v ktorom budú zverejnené príspevky z konferencie.

Informácie o platbe:


Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia
Banka: SLSP, a.s., Košice, Slovakia
IBAN: SK14 0900 0000 0004 4188 8586
Variabilný symbol: XXXX999999
BIC (SWIFT): GIBA SK BX
Správa pre prijímateľa (dôležité!): HKP2018 / meno účastníka
Pri prezentácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

Účastnícky poplatok sa nevracia, keďže náklady vznikajú už po zaregistrovaní účastníka.

 
 
Sponzori
 
 
Ponuka
 
 
Užitočné linky