Registrácia
 
Uloženie príspevku

OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Poplatky

Účastnícky poplatok ** Poplatky * [€]
do 30.9.2020
Poplatky * [€]
po 30.9.2020
3.-5. november 2020
4.-5. november 2020 3.-5. november 2020 4.-5. november 2020

Účastníci

95 80 120 110

* Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
** V cene účastníckeho poplatku je zarátané občerstvenie a mimoriadne číslo časopisu "Fyzikálne faktory prostredia" (ISSN 1338-3922), v ktorom budú zverejnené príspevky z konferencie.

Informácie o platbe:


Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia
Banka: Tatrabanka a.s. Košice
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2881 4201
Variabilný symbol: XXXX112020
BIC (SWIFT): TATR SK BX
Správa pre prijímateľa (dôležité!): HKP2020 / meno účastníka
Pri prezentácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

Účastnícky poplatok sa nevracia, keďže náklady vznikajú už po zaregistrovaní účastníka.

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky