OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Poplatky

Účastnícky poplatok platí každý zúčastnený zástupca spoločnosti

Účastnícky poplatok
Poplatky * [€]

Účastnícky poplatok **

Účasť 3.-5.11.2020
  95 € + ost.popl.

do 30.9.2020
  120 € + ost.popl.
po 30.9.2020

Účasť 4.-5.11.2020
80 € + ost.popl.

do 30.9.2020
110 € + ost.popl.
po 30.9.2020
Sponzorovanie konferencie dohodou
Reklamná prednáška
100
Prenájom prezentáčného stola 80
Reklama v časopise FFP *** podľa bližšej špecifikácie (viď pod tabuľkou)

* Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
** V cene účastníckeho poplatku je zarátané občestvenie a mimoriadne číslo časopisu "Fyzikálne faktory prostredia" (ISSN 1338-3922), v ktorom budú zverejnené príspevky z konferencie.
*** Poplatky za reklamu v časopise sú nasledovné:

Veľkosť (formát)
Vnútorná strana obálky časopisu
(farebná reklama)
Vnútro časopisu
(čierno-biela reklama)

A4
(297 x 210 mm)

300 €  150 €
A5
(105 x 148,5 mm)
150 €  80 €

Informácie o platbe:


Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia
Banka: Tatrabanka a.s. Košice
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2881 4201
Variabilný symbol: XXXX112020
BIC (SWIFT): TATR SK BX
Správa pre prijímateľa (dôležité!): HKP2020 / meno účastníka
Pri prezentácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

Účastnícky poplatok sa nevracia, keďže náklady vznikajú už po zaregistrovaní účastníka.

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky