OZNAM PRE RÚVZ
CME kredity – podujatie akreditované SACCME
 
 
Poplatky

Účastnícky poplatok platí každý zúčastnený zástupca spoločnosti

Účastnícky poplatok
Poplatky * [€]

Účastnícky poplatok **

Účasť 14.-16.11.2017
75 €
do 15.10.2017
105 € po 15.10.2017

Účasť 15.-16.11.2017
60 €
do 15.10.2017
90 € po 15.10.2017
Sponzorovanie konferencie dohodou
Reklamná prednáška
60
Prenájom prezentáčného stola 50
Reklama v časopise FFP *** podľa bližšej špecifikácie (viď pod tabuľkou)

* Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
** V cene účastníckeho poplatku je zarátané občestvenie a mimoriadne číslo časopisu "Fyzikálne faktory prostredia" (ISSN 1338-3922), v ktorom budú zverejnené príspevky z konferencie.
*** Poplatky za reklamu v časopise sú nasledovné:

Veľkosť (formát)
Vnútorná strana obálky časopisu
(farebná reklama)
Vnútro časopisu
(čierno-biela reklama)

A4
(297 x 210 mm)

300 €  150 €
A5
(105 x 148,5 mm)
150 €  80 €

Informácie o platbe:


Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia
Banka: SLSP, a.s., Košice, Slovakia
IBAN: SK14 0900 0000 0004 4188 8586
Variabilný symbol: XXXX999999
BIC (SWIFT): GIBA SK BX
Správa pre prijímateľa (dôležité!): HKP2017 / meno účastníka
Pri prezentácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

Účastnícky poplatok sa nevracia, keďže náklady vznikajú už po zaregistrovaní účastníka.

 
 
Sponzori
 
 
Partneri
 
 
Užitočné linky