Poplatky

Účastnícky poplatok Poplatky * [€]
8.-10. november 2022
9.-10. november 2022

Účastníci

150 130

* Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Informácie o platbe:


Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia
Banka: Tatrabanka a.s. Košice
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2881 4201
Variabilný symbol: XXXX112022
BIC (SWIFT): TATR SK BX
Správa pre prijímateľa (dôležité!): HKP2022 / meno účastníka
Pri prezentácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

 

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky