Poplatky

Účastnícky poplatok platí každý zúčastnený zástupca spoločnosti

Účastnícky poplatok
Poplatky * [€]

Účastnícky poplatok

Účasť 14.-16.11.2023
  150 € + ost.popl.

Účasť 15.-16.11.2023
130 € + ost.popl.
Sponzorovanie konferencie dohodou
Reklamná prednáška
120
Prenájom prezentáčného stola 100
Reklama v časopise FFP ** podľa bližšej špecifikácie (viď pod tabuľkou)

* Ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
** Poplatky za reklamu v časopise sú nasledovné:

Veľkosť (formát)
Vnútorná strana obálky časopisu
(farebná reklama)
Vnútro časopisu
(čierno-biela reklama)

A4
(297 x 210 mm)

150 €  100 €

Neváhajte využiť naše výhodnejšie BALÍČKY.

Balík 1: Reklamná prednáška + prenájom prezentačného stola + farebná reklama v časopise FFP formát A4 = 300 € - Úspora 70 € !

Balík 2: Reklamná prednáška + prenájom prezentačného stola + čierno-biela reklama v časopise FFP formát A4 = 250 € - Úspora 70 € !

Informácie o platbe:


Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia
Banka: Tatrabanka a.s. Košice
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2881 4201
Variabilný symbol: XXXX112023
BIC (SWIFT): TATR SK BX
Správa pre prijímateľa (dôležité!): HKP2023 / meno účastníka
Pri prezentácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

Účastnícky poplatok sa nevracia, keďže náklady vznikajú už po zaregistrovaní účastníka.

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky