O HKP

Kvalita prostredia v ktorom žijeme, pracujeme a oddychujeme sa týka každého z nás. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je pracoviskom, ktoré si uvedomuje nevyhnutnosť dodržiavania legislatívnych požiadaviek súvisiacich s kvalitou prostredia. Rozhodujúcou činnosťou v tomto procese je meranie, monitorovanie, objektivizácia, hodnotenie a posudzovanie faktorov prostredia, čo je zároveň hlavným motívom konferencie "Hodnotenie kvality prostredia", ktorú už tradične organizuje Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Touto konferenciou chceme osloviť všetkých odborníkov, ktorým nie je ľahostajná kvalita prostredia. Počas niekoľkých rokov existencie konferencie sa nám podarilo vytvoriť platformu odborníkov z oblasti  posudzovania kvality životného, pracovného ako aj obytného prostredia, ako aj jeho zlepšovania.  V súčasnom období je nevyhnutná diskusia a výmena skúseností z oblasti prípravy legislatívy, metodík objektivizácie, ale aj z oblasti vývoja zariadení na elimináciu negatívnych vplyvov na človeka. Preto sa snažíme osloviť pracovníkov Úradov verejného zdravotníctva, pracovno-zdravotných služieb, taktiež pracovníkov spoločností, zaoberajúcich sa meraním a posudzovaním fyzikálnych faktorov a spoločností, zaoberajúcich sa elimináciou negatívnych vplyvov, ale aj zamestnancov školstva a vedy, aby sme si vymenili názory a skúsenosti na túto komplikovanú problematiku.

Aj tento ročník konferencie "Hodnotenie kvality prostredia" sa koná pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR.

Technická univerzita v Košiciach a Úrad verejného zdravotníctva SR podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci a vzdelávaní v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia. Aj toto podujatie je jednou z aktivít tejto spolupráce. Pozývame preto všetkých, ktorí chcú a majú čo povedať ako aj tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o súčasných trendoch v tejto oblasti.
 

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky