Garanti a výbory

Odborný garant konferencie
 
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Park Komenského 5
042 00 Košice


Organizačný výbor
 
Ing. Anna YEHOROVA
Ing. Elena JURGOVSKÁ
Ing. Miriama PIŇOSOVÁ, PhD.
Ing. Marek MORAVEC, PhD.
Ing. Beata BENČOVÁ, PhD. - externý člen

Vedecký výbor
 
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH SjF, TU v Košiciach
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA UVZSR, Bratislava
prof. Ing. Jozef HRAŠKA, PhD. SvF, STU v Bratislave
doc. MUDr. Ľubomír LEGÁTH, PhD. LF, UPJŠ Košice
Ing. Milan RUSKO, PhD. ÚI SAV, Bratislava
Ing. Milan KAMENICKÝ Euroakustik, Bratislava

 

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky