Súťaž o najlepší príspevok

Počas konferencie „Hodnotenie kvality prostredia“ bude prebiehať aj "Súťaž o najlepší príspevok konferencie HKP".

Do súťaže budú zaradené všetky príspevky bez ohľadu na tému. Príspevky organizátora konferencie do súťaže zaradené nebudú.
 
Na základe anonymného hlasovania účastníkov konferencie, bude vybraných 5 príspevkov s najvyšším počtom hlasov, z ktorých následne odborná komisia určí víťaza.
 
Hodnotiť sa bude aktuálnosť príspevku, odbornosť, prínos pre rozvoj odboru, spracovanie, jasnosť a zrozumiteľnosť predkladaných informácií.  
 
Výsledky súťaže budú vyhlásené na záver konferencie.
 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky